Експрес - пошук 

               «Кращий знавець рідного слова»

1.          Скільки букв в українському алфавіті?

2.        Скільки голосних в українській мові? 

3.        Який знак в українській мові не є розділовим?

4.        Назвіть останній відмінок української мови 

5.        Поставте займенник „себе" в Н.в.?

6.         В якому реченні одна його частина залежить від іншої?

7.       Яка частина мови не належить ні до самостійних, ні до службових частин?

8.       Скільки звуків у слові „кущ"? 

9.        Марко Вовчок - це псевдонім письменника чи письменниці?

10.      Яка буква в українській мові не має відповідного звуку?

11.       Рід іменника „сирота"?

12.       Узагальнена, образна, головна думка твору?

13.       Слово, що вживається лише в певній місцевості? 

14.       Як називається вірш, що не має рими? 

15.           Вигадане ім'я, під яким автор друкує свій твір?

16.       Змалювання в літературі картин природи або будь-якого незамкненого простору

17.       Віршований твір, який призначений для співу?

18.       Слово, яке щойно з'явилось у мові?.

19.       Головні члени речення

20.       Другорядний член речення, що відповідає на питання непрямих відмінків?

21.       Яка частина мови вказує на предмет, але не називає його?

22.       Чуже мовлення, передане дослівно?

23.       Дослівно наведений уривок з якогось тексту?

10.       Від якого слова походить слово «тринькати»?

11.       Поставте у кличний відмінок слово „юнак"?

12.       Скільки відмін має іменник?

13.       Суть Емського указу?

14.       Від якого слова походить слово „вишня"?

15.       Назвіть знак, що позначає тверду, роздільну вимову на межі приголосного і голосного?

16.       Що вивчає розділ про мову   «Морфологія»?

17.       Розділ науки, який вивчає звуки?

18.       Поставте дієслово „вигукувати" у Наказовий спосіб ?

19.       Поставте іменник у « мати » у зн. в.

20.       Назвіть слова з префіксом прі- ?

21.       Можебилиця - російською мовою?

22.       Скільки звуків у слові „ходжу"?

23.       Частина слова без закінчення?

24.       Закінчити: „Слово до слова - зложиться..."

25.     Поставте потрібні розділові знаки в реченні

            Його непокоїло коли діти на питання Яким ти хочеш вирости  відповідали  Сміливим хоробрим дужим  але майже ніхто не говорив Чесним і добрим  (І. Цюпа).

26.    Зробіть синтаксичний розбір речення

         Сонце вже заходило, і гори востаннє засвітилися легким ажурним золотом, немов були зіткані з багрянистих суцвіть. (О. Гончар).